TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา
ร่วมดำรงวัฒนธรรม สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและดำรงวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ซึ่งบริษัทถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทศักดิ์สยามฯ และบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่าน ดร.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ประธานกรรมการบริษัท) นางนันทนา สังขวิจิตร (กรรมการบริษัท) นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ (กรรมการบริษัท) ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี (กรรมการบริษัท) นางจินตนา บุญสาลี (กรรมการบริษัท) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่