TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา
สินเชื่อโดรนเกษตร สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ สินเชื่อศักดิ์สยาม
สินเชื่อโดรนเกษตร (สินเชื่อเช่าซื้อ)
ให้วงเงินสูงสุด 400,000* บาท
ดอกเบี้ยถูก เริ่มต้นที่ 0.55%* /เดือน
เลือกผ่อนชำระรายงวดหรือรายเดือนได้นานสุด 36 เดือน
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ย 50%
คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
อายุ 20-70 ปี บริบูรณ์
เพื่อเช่าซื้อโดรนเพื่อการเกษตร

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)*

2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)*

3.เอกสารแสดงรายได้
(หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน/ สมุดทะเบียนเกษตรกร/ รูปภาพประกอบอาชีพ เป็นต้น)


เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่