TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อส่งเสริมอาชีพ สินเชื่อศักดิ์สยาม
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)
วงเงินสูงสุด 100,000* บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ผ่อนชำระได้นานถึง 36 เดือน
คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
อายุ 20-70 ปี บริบูรณ์
มีการทำอาชีพ/กิจการเป็นของตนเอง

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)*

2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)*

3.เอกสารแสดงรายได้
(ใบประกอบกิจการร้านค้า/ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน/ สมุดทะเบียนเกษตรกร/ รูปภาพประกอบอาชีพ เป็นต้น)


ยื่นเรื่องพิจารณาสินเชื่อ
บริษัทไม่มีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนหรือนายหน้าในการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อออนไลน์ และเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทแล้ว


ย้อนกลับ
เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่