TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา

ประวัติสินเชื่อศักดิ์สยาม

หน้าหลัก > เกี่ยวกับสินเชื่อศักดิ์สยาม > ประวัติสินเชื่อศักดิ์สยาม
ยุคเริ่มก่อตั้ง รากฐาน ความเป็นมา
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ และ อ.จินตนา บุญสาลี โดยช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจนั้น ยังมิได้ทำธุรกิจเช่นในปัจจุบัน แต่เริ่มต้นธุรกิจจากความขยันหมั่นเพียรและความอดทนของ อ.จินตนา บุญสาลี ที่ต้องหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวประกอบกับ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ต้องการสร้างงานให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยครู(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน) หลังจากจบการศึกษา ให้มีวิธีคิดงานทางธุรกิจ ไม่ใช่รอแต่งานราชการ อาจารย์ทั้งสองท่านจึงหาช่องทางที่จะทำให้วัตถุประสงค์ทั้งสองอย่าง สามารถดำเนินการควบคู่กันได้
ยุคเริ่มธุรกิจ จากงาน "เครดิต"
ปี พ.ศ.2529 บริษัทโกลด์เวลล์ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าขายตรงเข้ามาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริษัทโกลด์เวลล์ต้องการหาตัวแทนในการติดตามรับชำระเงินค่างวดจากผู้ซื้อสินค้า ซึ่งได้มาทำความรู้จักกับอาจารย์จินตนาและได้ตกลงทำธุรกิจร่วมกัน เรียกงานนั้นว่า "งานเครดิต"
งานดังกล่าวได้ใช้บ้านพักในวิทยาลัยครูเป็นที่ประสานงานสินทรัพย์ต่างๆ มีแต่สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น อาจารย์ทั้งสองต้องมีงานเพิ่มขึ้นทั้งงานในส่วนของราชการที่ต้องสอนหนังสือตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. และต้องสอนภาคค่ำพร้อมกับต้องดูแลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
จุดเริ่มต้นมีพนักงานเพียง 1 คนที่สนใจทำงานดังกล่าวกลับกลายเป็นแหล่งที่นักศึกษาจบใหม่ สนใจเข้าร่วมการทำงานจนบ้านพักอาจารย์ไม่สามารถใช้เป็นที่ประสานงานได้อีก อาจารย์ทั้งสองจึงหาที่ทำงานใหม่คือที่ทาวเฮาส์ชุมชนคอวัง
งานธุรกิจขายตรงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ทาวเฮาส์ชุมชนคอวังจึงคับแคบลงอีกครั้งด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น อาจารย์ทั้งสองท่านจึงต้องหาที่ทำการใหม่อีกครั้ง โดยย้ายมาที่ทาวเฮาท์ ถ.ศรีอุตรานอก ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารที่มองไปข้างหน้าตลอดเวลา อาจารย์ทั้งสองจึงตัดสินใจสร้างตึกของบริษัทเอง เพื่อเป็นที่ทำงานอันมั่นคงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงานเครดิตอุตรดิตถ์"
ยุคเปลี่ยนแปลง เป็นบริษัทจำกัด
จนกระทั่งธุรกิจขายตรงเริ่มซบเซา วิญญาณของความเป็นครูที่ไม่เคยคิดทอดทิ้งเหล่าพนักงานที่ร่วมกันสร้างบริษัทขึ้นมา จึงมองหางานใหม่ที่สามารถรองรับพนักงาน ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานกว่า 50 คน ถ้าไม่คิดหางานใหม่พนักงานเหล่านี้จะไม่มีงานทำ จึงได้พบว่างานลิสซิ่งเป็นงานที่สามารถนำมาศึกษาเรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกหาวิธีทำธุรกิจนี้เพราะอาจารย์ทั้งสองไม่มีพื้นฐานงานในด้านธุรกิจแต่อาศัยความเป็นครูอดทนสอน และฝึกฝนพนักงานแม้จะอายุมากแล้ว ท่านทั้งสองก็เพียรเรียนต่อปริญญาโททางการตลาด และการบริหารจัดการ จนก่อเกิดเป็นความรู้ขึ้นมา กระทั่งมีความมั่นใจในงานใหม่จึงปรับเปลี่ยนพนักงานให้มาศึกษาเรียนรู้งานการให้สินเชื่อ
ในวันที่ 26 กันยายน 2536 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานเครดิตอุตรดิตถ์" เป็น"บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชลิสซิ่ง จำกัด" จาก 1 สาขา ที่ทดลองเปิดในตอนแรก เริ่มสอนงานและขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพนักงานจากงานเดิมให้มีงานทำทุกคน
ยุคเข้าสู่มหาชน บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จากความตั้งใจของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในการสร้างงาน สร้างคนมากกว่า 25 ปี บัดนี้บริษัทได้สร้างรากฐานที่มั่นคงไว้ให้พนักงานแล้วและสั่งสอนพนักงานทุกคนให้สร้างตนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีวัฒนธรรมอันดีงามขององค์การเป็นกรอบปฏิบัติตนเสมอมา จนถึงปัจจุบันบริษัท มีสาขาเปิดให้บริการกว่า 900 สาขา ทั่วภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนักงานจำนวนกว่า 2,000 คน การจ้างงานล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานในท้องถิ่นทั้งสิ้น และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ปณิธาณของอาจารย์ที่หล่อหลอมพนักงานเสมอมาคือ..
"จงศรัทธาและรักใคร่ จงเชื่อใจและผูกพัน จงอดทนและมุ่งมั่น จะสร้างฝันให้เป็นจริง"
ท่านสร้างชีวิตให้พนักงานด้วยการสอน และให้ปฏิบัติอย่่างแท้จริง

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่