TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา
“SAK”ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อ 3 ปี แตะ 1.2 หมื่นล้าน เล็งเสนอขายไอพีโอ พร้อมเข้าเทรด SET ภายในปี 63
ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้นตอกย้ำด้วยจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลาย มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการเหนือระดับ เร่งสปีดขยายการเติบโตเท่าตัว ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศเพิ่มเป็น 1,119 สาขาภายในปี 66 พร้อมลงทุนเทคโนโลยีพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ วางเป้าหมาย 3 ปี พอร์ตสินเชื่อแตะ 12,000 ล้านบาท สู่หนึ่งในผู้นำบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต.ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติเริ่มนับ 1 ไฟล์ลิ่งแล้วอยู่ในระหว่างลุยโรดโชว์ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยต่อไป ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘ศักดิ์สยาม’ (SAKSIAM) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม โดยมีวิสัยทัศน์ก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ การให้บริการอย่างเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และจริงใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย แบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1.สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) 2.สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 3.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) 4.สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash) ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง “ด้วยจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการรับบริหารจัดเก็บหนี้ ทำให้เราเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการสินเชื่อของลูกค้า และตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุน ผ่านการปล่อยสินเชื่อในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้เราสามารถช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี และการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะทำให้เราขยายธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น” นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขีดความสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันเติบโตในทุกมิติ ทั้งจำนวนสาขา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย จำนวนสาขาที่จะขยายเพิ่มเติม โดยวางเป้าหมาย 3 ปีข้างหน้า (2564-2566) เพิ่มจำนวนสาขาเป็น 1,119 สาขา จากปัจจุบัน 519 สาขาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก รวม 38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563) นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก ตั้งแต่การเสนอสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รับชำระหนี้ บริหารหนี้สูญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสร้างการเติบโต โดยตั้งเป้าภายในปี 2566 พอร์ตสินเชื่อจะขยายตัวเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท “จุดแข็งของเราคือการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพและมีความเข้าใจลูกค้า จึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านจุดให้บริการสาขาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและนำพาองค์กรไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ” นางเรณู วิลาศรี รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี–การเงิน) บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ เฉลี่ยอยู่ที่ 31.6% ต่อปี สอดคล้องการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท และมีจำนวนสัญญาสินเชื่อรวม 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวมในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยและใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสินเชื่อ น.ส.พันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ก.ล.ต.ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติเริ่มนับ 1 ไฟล์ลิ่งแล้ว โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,096 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,096 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,550 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดย สยามรัฐออนไลน์)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่