TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | สมัครงาน | ติดต่อเรา
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
ข้อมูลส่วนตัว
- -

คุณสมบัติผู้สมัคร
*กรณี มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ เอกสารรับรองการผ่านงานต่าง ๆ กรุณาแนบเอกสารมาพร้อมกับ Resume

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เอกสารการสมัคร

ข้าพเจ้ายืนยันว่าไม่มีประวัติเกี่ยวกับคดีทางแพ่งและอาญา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในการสมัครนี้เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ หากทั้งก่อนหรือหลังที่บริษัทฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้าพเจ้าบิดเบือนความจริง แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการปิดบังข้อเท็จจริง ในการสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารที่นำมาแสดง จนเป็นสาเหตุอันเพียงพอที่บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน หรือดำเนินการเลิกจ้างข้าพเจ้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิ์บริษัทฯ ในการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า รวมทั้งสามารถติดต่อบุคคลที่ข้าพเจ้าอ้างอิงไว้ในการสมัครนี้ได้
*ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้


ย้อนกลับ
เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่