เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
สินเชื่อส่วนบุคคล
วงเงินสูงสุด 100,000* บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยทั้งหมด
คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
อายุ 20-70 ปี
มีอาชีพประจำ/มีงานที่มั่นคง/มีรายได้สม่ำเสมอ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)*

2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)*

3.เอกสารแสดงรายได้
(หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน/ สมุดทะเบียนเกษตรกร/ รูปภาพประกอบอาชีพ เป็นต้น)


ยื่นเรื่องพิจารณาสินเชื่อ
เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่