TH | ENG
เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่
ให้วงเงินสูงสุด 120,000 บาท
เลือกได้ทุกสี ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ไม่มีค่าจัดทำสัญญา
ไม่มีค่าโอน รถโอนเป็นชื่อท่านทันที
ผ่อนได้นานถึง 48 เดือน
ดอกเบี้ยถูกเพียง 0.90% /เดือน
คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
อายุ 20-70 ปี
มีอาชีพประจำและมั่นคง
มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูมิลำเนาอย่างน้อย 6 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)*

2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)*

3.เอกสารแสดงรายได้
(หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน/ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน/ สมุดทะเบียนเกษตรกร/ รูปภาพประกอบอาชีพ เป็นต้น)


ยื่นเรื่องพิจารณาสินเชื่อ