เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ

ข้อมูลส่วนตัว
- -
- - - -

ครอบครัวผู้สมัคร


คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลอ้างอิง


ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในการสมัครนี้เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ หากทั้งก่อนหรือหลังที่บริษัทฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้าพเจ้าบิดเบือนความจริง แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการปิดบังข้อเท็จจริง ในการสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารที่นำมาแสดง จนเป็นสาเหตุอันเพียงพอที่บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน หรือดำเนินการเลิกจ้างข้าพเจ้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิ์บริษัทฯ ในการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า รวมทั้งสามารถติดต่อบุคคลที่ข้าพเจ้าอ้างอิงไว้ในการสมัครนี้ได้
*ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้

ย้อนกลับ
เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่