• สินเชื่อเพื่อสังคม

    บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ แก่ผู้ที่ไม่มีเงินทุนในการดำเนินกิจการของตัวเอง ชาวศักดิ์สยามฯ พร้อมรับใช้พวกท่าน และการบริการที่ประทับใจและเป็นกันเองแก่ลูกค้าทุกท่าน

    ประวัติความเป็นมา
  • โปรโมชั่น..
    ขายรถใหม่้วันนี้

  • การันตีด้วย รางวัลคุณภาพต่างๆ

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 บริษัทศักดิ์สยามฯ ได้จัดการประชุม " โครงการสัมนา...

อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้มีการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวน 40 ...

อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด ได้จัดการประชุ...

อ่านต่อ
เหล่าพนักงานบริษัท ศักด์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัดร่วมกันดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีง...

อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (ในกำกับธน...

อ่านต่อ
บริษัทได้มีการประชุมสามัญประจำปีไปเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 เพื่อสรุปผลงา...

อ่านต่อ
 
การสอบคัดเลือกผู้สมัครในวันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘...

อ่านต่อ
ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดและบริษัทที่ปรึกษาAPMด้านFAลงนามร่วมกันเพื่อดำเนินก...

อ่านต่อ
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (A...

อ่านต่อ